วันอังคาร, 22 ธันวาคม 2563 10:37

ราคากลางก่อสร้างรางพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ 12 บ้านใหม่เจริญ (สายบ้านนางโสภา โพนทัน - บ้านนายวิชิน สารวัณ)

ประกาศราคากลางก่อสร้างรางพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ 12 บ้านใหม่เจริญ  (สายบ้านนางโสภา โพนทัน - บ้านนายวิชิน สารวัณ)  รายละเอียดตาม  (เอกสารแนบท้าย)

Poll

ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ