ผังโครงสร้างหน่วยงาน

      องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์มาแก่ผู้สนใจ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ