สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นายบัวเรียน  พรมศรี

ประธานสภา

เบอร์โทร 085-0272-116

 

นางอุดม  อาจอ่อนศรี

รองประธานสภา

เบอร์โทร 062-0925-449

 

นายนุลาศ  หิรัญคำ

เลขานุการสภา

 

สมาชิกสภา
 
 

นายสมบัตร  นางวงค์

ส.อบต. หมู่ที่ 1

เบอร์โทร 088-1351-263

 

นายชูรศักดิ์  มังกรณ์

ส.อบต. หมู่ที่ 2

 

รำไพ  แสวงวงษ์

ส.อบต. หมู่ที่ 3

เบอร์โทร 087-2445-503

 

นายประสิทธิ์  ผ่านทอง

ส.อบต. หมู่ที่ 5

เบอร์โทร 063-0012-832

 

นายเสกสัน  อัคธรรม

ส.อบต. หมู่ที่ 6

เบอร์โทร 063-6232-857

 

นายวิศิษฎ์  ทิอุทิศ

ส.อบต. หมู่ที่ 7

เบอร์โทร 063-6133-904

 

นายไสว  สร้อยมาลุน

ส.อบต. หมู่ที่ 8

เบอร์โทร 086-0574-966

 

นายอวน  แพทย์เพียร

ส.อบต. หมู่ที่ 10

เบอร์โทร 082-1524-292

นายวัฒนชัย  สุรันต์

ส.อบต. หมู่ที่ 11

เบอร์โทร 082-6038-943

 

นายมนตรี  วันเพ็ญ

ส.อบต. หมู่ที่ 12

เบอร์โทร 098-6100-733

 

นายจันทา  เทียนอบ

ส.อบต. หมู่ที่ 13

เบอร์โทร 062-9965-124

 


Poll

ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ