ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2564    นำโดยนายสาคร จิตตัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และนายนุลาศ หิรัญคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ได้ไปมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้ประชาชนที่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เนื่องจากได้กักตัวจากโรคโควิด-19 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี งบประมาณ 2563

 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี งบประมาณ 2563

 

ประมวลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2563

 

โครงการอบรมวินัยจราจรเด็กและเยวชน ประจำปี งบประมาณ 2563

 

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตฟางข้าวหมักเพื่อการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี งบประมาณ 2563

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สำนักสงฆ์อรัญชัยธรรมาวาส หมู่ 3 บ้านม่วง ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ 2563

 

เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด  ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก  ประจำปีงบประมาณ   2563  เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเล็ก  ด้านร่างกาย  อารมย์  สังคม  และสติปัญญา  โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเดชอุดม นายธรรมนูญ แจ่มใส เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กในครั้งนี้ 

 

เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

Poll

ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ