วันอังคาร, 22 ธันวาคม 2563 15:33

ราคากลางก่อสร้างรางพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ 5 บ้านนาคำ (สายบ้านนางไล จ่าราช - บ้านนายประพันธ์)

ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างรางพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ 5 บ้านนาคำ  (สายบ้านนางไล จ่าราช - บ้านนายประพันธ์)  รายละเอียดตาม  (เอกสารแนบท้าย)

Poll

ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ