วันอังคาร, 22 ธันวาคม 2563 10:40

ราคากลางก่อสร้างรางพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ 9 บ้านน้อยห้วยอารีย์ (สายบ้านนายสมคิด บุญเส็ง - บ้านนายทวีศักดิ์ เกียมา ต่อจากจุดเดิม)

ประกาศราคากลางก่อสร้างรางพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ 9 บ้านน้อยห้วยอารีย์  (สายบ้านนายสมคิด บุญเส็ง - บ้านนายทวีศักดิ์ เกียมา ต่อจากจุดเดิม)  รายละเอียดตาม  (เอกสารแนบท้าย)

Poll

ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ