วันอังคาร, 29 มิถุนายน 2564 09:13

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 บ้านสวนฝ้าย (สายสะพานห้วยอารีย์ - สะพานห่องแดง)

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 บ้านสวนฝ้าย (สายสะพานห้วยอารีย์ - สะพานห่องแดง)  รายละเอียดตาม  (เอกสารแนบท้าย)

Poll

ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ