วันอังคาร, 29 มิถุนายน 2564 09:16

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ 6 บ้านโนนสนาม (สายจากบ้านนายชมเชย สร้อยมาลุน - บ้านนายทวี ไชยรัตน์)

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ 6 บ้านโนนสนาม (สายจากบ้านนายชมเชย สร้อยมาลุน - บ้านนายทวี ไชยรัตน์)  รายละเอียดตาม  (เอกสารแนบท้าย)

Poll

ประชาชนชาวตำบลสมสะอาด มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ